‘Geen hormonen voor meer melk’

Vruchtbaarheidshormonen worden niet ingezet om de melkproductie van koeien te verhogen. Dat is een kwestie van onder meer het juiste voer, huisvesting en fokkerijprogramma’s. Suggesties dat met gebruik van hormonen de melkproductie per koe opgejaagd kan worden, zijn dus onzin. 

Dat blijkt uit een reactie van LTO op berichten over het gebruik van vruchtbaarheidshormonen in de veehouderij. Uit het standpunt van LTO Nederland komt naar voren, dat melkveehouders deze hormonen alleen gebruiken in overleg met hun dierenarts. 

Ze doen dat wanneer blijkt dat koeien niet of moeilijk tochtig willen worden. Dat is geen structureel gebruik, maar om individuele koeien te helpen, aldus LTO. Een koe kan alleen succesvol geïnsemineerd worden als zij tochtig is. Na het afkalven kan zij melk gaan geven.

 

20 januari 2014

BRON:
Naar boven