Agrarische sector boekt goede milieuresultaten in 1990-2010

“Dat we er nog niet zijn, dat wisten we al. Maar het is “heel goed dat de forse vooruitgang, die we maken op het gebied van duurzaamheid en met name milieu, met cijfers zichtbaar wordt gemaakt.”

Dit zegt Hans Huijbers, LTO Nederland-portefeuillehouder Verduurzaming, in een reactie op het onderzoekrapport ‘De Nederlandse landbouw op het OECD-milieuscorebord’ van LEI Wageningen UR. De belangrijkste conclusie: de milieudruk van de Nederlandse land- en tuinbouw daalt, maar de sector staat nog voor belangrijke uitdagingen. De goede voortgang in Nederland is vooral gemaakt in de periode 2000-2010, zo blijkt uit het rapport. 

Nederland heeft in ammoniakuitstoot een sterke vermindering bereikt. De emissie liep in de jaren negentig met de helft terug en in het laatste decennium werd een vermindering van 3,7% per jaar genoteerd. Begin jaren negentig kwam dat vooral door het verplicht emissiearm uitrijden van mest. De laatste jaren speelt de opkomst van emissiearme stallen een grote rol. 

Emissie broeikasgas omlaag
De broeikasgasemissie van de Nederlandse landbouw is met 1,7 á 1,8% per jaar teruggedrongen. Die daling is groter dan in andere OECD-landen. De glastuinbouw blijft een grote energieverbruiker. De verhouding tussen het verbruik van primaire brandstof en het productievolume van de glastuinbouw was in 2010 maar liefst 53% beter dan in 1990. 

Ondanks de goede milieuresultaten van de agrarische sector in de periode 1990-2010 zijn er volgens de onderzoekers grote inspanningen nodig om de negatieve gevolgen van de intensieve land- en tuinbouw en hoge productiviteit verder te dringen. Die liggen met name op het terrein van een betere kwaliteit (grond)water en biodiversiteit en regionaal lagere overschotten aan stikstof en fosfaat. 

Huijbers is positief over het rapport omdat het laat zien, dat de agrarische sector grote vorderingen maakt op milieuterrein: “De investeringen en inspanningen leveren resultaten op en dat geeft nieuwe energie.” De land- en tuinbouw is volgens hem de snelst verduurzamende sector in Nederland. “Maar we vergeten dat nog wel eens duidelijk te maken aan het grote publiek.”

Persbericht  van het LEI: Milieudruk daalt maar Nederlandse landbouw staat nog voor grote uitdaging
OECD Compendium of Agri-environmental Indicators

27 september 2013

BRON:
Jack Luiten
Naar boven