Romijn over weidegang: ‘We doen het hier zo slecht nog niet’

LTO is tegen verplichte weidegang
“De meeste koeien zitten nu lekker binnen, uit de zon en met fris drinkwater in de buurt. Op hun waterbed en onder de ventilator.” Voorzitter Kees Romijn van de vakgroep LTO Melkveehouderij kon verassend openen in een onlangs gevoerd Radio 1-debat over de vraag of weidegang voor melkkoeien verplicht moet worden.
 
Het debat tussen Romijn en Julie Middelkoop (WSPA) vond plaats op een van de warmste dagen van het jaar. De World Society for the Protection of Animals (WSPA) heeft aangekondigd om de ondertekenaars van het Convenant Weidegang (juni 2012) kritisch te gaan volgen. De organisatie, die het convenant zelf niet wenst te ondertekenen, vindt dat de tientallen betrokken bedrijven en organisaties onvoldoende doen om een trendbreuk te bewerkstelliggen. 

Het convenant is een prima initiatief, maar de inhoud moet scherper en de organisaties moeten meer doen om het doel te bereiken, betoogde Middelkoop. Romijn stelde daar tegenover, dat de convenantspartijen daadwerkelijk een trendbreuk willen bereiken en nieuwe impulsen geven aan weidegang. In Nederland lopen trouwens in vergelijking met landen als Denemarken en Duitsland veel meer koeien buiten. Volgens CBS-cijfers staat in ons land één op de vier koeien het hele jaar op stal. Romijn: “We doen het hier zo slecht nog niet.”

Twee van drie koeien op stal?
LEI Wageningen UR publiceerde onlangs een rapport over weidegang, dat is gemaakt in opdracht van de WSPA. Daarin wordt gekeken naar weidegang in Nederland, Engeland, Duitsland, Denemarken, Zweden en Ierland. Zonder stimulerend beleid staan twee van de drie koeien in 2025 permanent op stal, zo voorziet het lei. Nu is dat ongeveer één op de drie koeien.
 
De meeste onderzoekers houden het er op, dat een koe in de wei beter af is dan het hele jaar op stal. Meerdere zuivelcoöperaties geven overigens al een extra premie op de melkprijs als de koeien weidegang krijgen. In het recente onderzoek wordt geconcludeerd dat weidegang economisch in veel gevallen voordelig is, al is dat afhankelijk van vele factoren.
 
Huidige niveau
Romijn blijft vierkant staan achter het breed gedragen initiatief voor behoud van weidegang. Bijna zestig partijen uit de voedselketen hebben de handen ineen geslagen om de koe in de wei te houden. Hiertoe hebben ze het Convenant Weidegang ondertekend. Ze beschouwen het als hun gezamenlijke verantwoordelijkheid om tenminste het huidige niveau van melkveebedrijven met weidegang te behouden.
 
De koe is kenmerkend voor het Nederlandse landschap en de burgers hechten veel waarde aan koeien in de wei. Weidegang levert een bijdrage aan het natuurlijk gedrag van koeien. “Aan dierenwelzijn van koeien mag zowel in de wei en in de stal niets mankeren”, zo benadrukte Romijn, die tegen een verplichting is om de koeien in de wei te houden. Volgens hem kunnen voor bedrijven omstandigheden zodanig zijn (zoals weinig beschikbare grond), dat de boeren kiezen voor het jaarrond opstallen van de dieren.
 
Het rediadebat tussen Romijn (LTO) en Middeklkoop (WSPA) is te beluisteren via: 
http://www.radio1.nl/items/83421-debat-weidegang-voor-koeien-moet-worden-verplicht

 

07 augustus 2013

BRON:
LTO Nederland
Naar boven