‘Duurzame landbouw niet alleen op het bordje van boeren en tuinders’

LTO: wetgeving wijzigen voor krachtenbundeling boeren en tuinders

Langzaam maar zeker wordt in ons land en ook in Europa onderkend dat de voedselketen niet in balans is. “Het besef groeit dat niet alleen de laagste prijs voor de consument van belang is, maar dat iedere partij in de keten een fair deel krijgt.” Dit zei voorzitter Albert Jan Maat van LTO Nederland vanmorgen op Radio1 in het VARA-programma De Gids.fm. Volgens hem is een aanpassing van de wetgeving nodig.

De LTO-voorzitter reageerde op een deze week verschenen rapport van het Europese Economische en Sociale Comité. Daarin staat dat het merendeel van de Europese leveranciers te maken heeft met oneigenlijke praktijken door grote retailers (supermarktketens). Volgens Maat zijn in ons land drie supermarktketens leidend, in Europa zijn dat er twaalf. Daar tegenover staan miljoenen boeren- en tuindersbedrijven.

De resultaten van het Brusselse rapport over marktonderzoek in 2009 (een slecht jaar voor de agrarische sector) noemde de LTO-voorzitter schokkend. Twee van de drie contracten werden eenzijdig opengebroken of de prijzen werden eenzijdig verlaagd. “Verbijsterend en niet meer van deze tijd”, stelde Maat. “Duurzaam landbouw kan niet alleen op het bordje van boeren en tuinders worden gelegd, we moeten daar gezamenlijk verantwoordelijkheid voor nemen.”

Laagste prijs voor consument
De voedselketen is uit balans daar de bestaande wetgeving gericht is op de laagste prijs voor de consument, stelde Maat. “Als supermarkten klagen, krijgen ze bijna altijd de wetgever aan hun zijde. Dat moet veranderen.” Hij stak ook de hand in eigen boezem: hoe beter boeren zich organiseren in de markt met coöperaties en verwerkingsbedrijven en zo hun kracht bundelen, hoe sterker ze op de markt staan.

Niettemin is wijziging van huidige wetgeving nodig, vindt Maat. “Zodra wij als boeren onze afzet bundelen, worden we onder het vergrootglas gelegd en krijgen we te maken met extra maatregelen als sancties. Zo lang boerencombinaties kleiner zijn dan supermarkten, moet je daarmee stoppen.” Maat zei een kanteling te zien, ook in Europa, waardoor langzaam maar zeker meer ruimte ontstaat voor boeren om hun krachten te bundelen.

Gedragscode
LTO is in overleg met de supermarkten en de voedingsmiddelenindustrie om te komen tot een gedragscode waardoor oneerlijke handelspraktijken worden voorkomen. De LTO-voorzitter wees ook op de verklaring Internationaal Maatschapelijk Ondernemen, waar ondernemers- en werknemersorgansiaties zich in SER-verband hebben verbonden. Maat: “Daar staat in dat iedereen die in de voedselketen opereert, er medeverantwoordelijk voor is dat ieder zijn deel in die keten ook krijgt. Daar kun je afspraken over maken.”

Het denken over meer evenwicht in de voedselketen is in beweging, aldus Maat. Hij wees op twee actuele voorbeelden in de winkel: het Beter Leven kenmerk voor extra dierenwelzijn en het Fair Produce-keurmerk in de champignonteelt. “De supermarkten waren in het begin huiverig omdat de consument iets meer zou moeten betalen, maar ze willen nu allemaal meedoen.” Hij zei tot slot dat LTO niet zal rusten voordat in Europa de wetgeving op het terrein van mededinging een betere plek geeft aan de producent.

Vraaggesprek Felix Meurders (De Gids.fm) en Albert Jan Maat (LTO).

22 februari 2013

BRON:
LTO Nederland
Naar boven