Agrarische export met € 78.3 miljard hoger dan geraamd

De agrarische export van Nederland groeide in 2012 nog iets meer dan begin dit jaar was geraamd. Volgens op StatLine gepubliceerde cijfers van het CBS bedroeg de export van de agrosector 78,3 miljard euro, dat is 3,9 miljard meer dan in het voorgaande jaar.

De stijging komt neer op een groei van 5,3%, een fractie minder dan de toename van de totale Nederlandse export (+5,4%, totaal 431,4 miljard euro). De agro-sector is goed voor ruim 18,1 miljard van de totale nationale export.

Uit de cijfers van het CBS blijkt voorts dat het nationale handelssaldo (export minus import) in 2012 uitkwam op 41,6 miljard euro. De handelssaldi van twee sectoren, te weten de chemie (26,6 miljard euro) en de agrosector (23,7 miljard) zijn samen aanzienlijk groter dan het Nederlandse handelssaldo over 2012.

Voor een overzicht van de internationale handel van Nederland met in- en uitvoercijfers, plus het handelssaldo per productgroep zie de volgende publicatie op StatLine:
Internationale handel; in- en uitvoer volgens SITC-indeling

01 maart 2013

BRON:
LTO Nederland
Naar boven