Ondernemers positief over SER-advies ‘Gezond en veilig werken’

De SER heeft vanochtend in zijn openbare vergadering een unaniem advies over het stelsel voor gezond en veilig werken vastgesteld. Een goed werkend stelsel voor gezond en veilig werken is nodig om te bereiken dat werkenden duurzaam en productief inzetbaar blijven op de arbeidsmarkt.

Preventie is daarvoor cruciaal: voorkomen moet worden dat mensen door hun werk of arbeidsomstandigheden gezondheidsschade oplopen en daardoor uitvallen. Preventie loont, zowel voor de werkgever en de werkende als voor de samenleving als geheel.

LTO-voorzitter Albert Jan Maat (namens de drie centrale ondernemersorganisaties) toonde zich positief over het advies. Werkgevers en werknemers moeten samen aan goede arbeidsomstandigheden blijven werken. Bij wijze van voorbeeld wees hij op de agrarische sector. Zonder de constructieve opstelling van de vakbeweging zou het volgens hem niet gelukt zijn om het hoge ziekteverzuim in deze sector terug te dringen.

Zie persbericht SER van 21 december
http://www.ser.nl/nl/actueel/persberichten/2010-2019/2012/20121221-gezond-veilig-werken.aspx

21 december 2012

BRON:
SER / LTO Nederland
Naar boven