Nieuws

Persberichten

‘Handelsverdragen goed voor land- en tuinbouw’

woensdag 25 mei 2016 – ,,Internationale handelsverdragen hebben altijd een positieve uitwerking gehad op de land- en tuinbouw en de nationale economie. Bij mogelijke risico’s voor ...
Kort nieuws

Premie vroege weidegang 600 euro

maandag 23 mei 2016 – ZuivelNL heeft een subsidieregeling voor vroege start van de weidegang ingesteld. Dit gebeurt in het kader van het projectplan
Nieuws

Europees landbouwbeleid moet anders

zaterdag 21 mei 2016 – Het is terecht dat de staatssecretaris het gemeenschappelijk landbouwbeleid ter discussie stelt en aandacht vraagt voor het inkomen van boeren en tuinders, ...
Nieuws

Boeren en tuinders pessimistischer geworden

vrijdag 20 mei 2016 – Boeren en tuinders zijn in het eerste kwartaal van 2016 pessimistischer geworden over zowel de huidige situatie als de toekomstige situatie van hun ...
Kort nieuws

Zorgen over nieuw uitstel besluit glyfosaat

vrijdag 20 mei 2016 – Joris Baecke, voorzitter van werkgroep Plantgezondheid van LTO Nederland, noemt het uitstel in Brussel voor toelating van glyfosaat ‘een zorgelijke ...
Nieuws

Nederland stemt in met toelating glyfosaat

dinsdag 17 mei 2016 – Nederland steunt een verdere toelating van negen jaar van glyfosaat in de Europese Unie. Voorwaarde is wel dat deze toelating kan worden ingetrokken als uit ...
Kort nieuws

Westlandse bedrijven pakken waterzuivering aan

dinsdag 17 mei 2016 – Ruim tachtig glastuinbouwbedrijven in het Westland doen mee aan een proef voor collectieve zuivering van de restwaterstromen.
Kort nieuws

Rapport over luchtwassers ‘propaganda’

donderdag 12 mei 2016 – Luchtwassers reduceren de milieubelasting vanuit de varkenshouderij drastisch: de voorzieningen dragen bij aan een lagere uitstoot van ammoniak op gevoelige ...
1
2
3
4
Naar boven