Nieuws

Kort nieuws

Zorgen over aanpak jakobskruiskruid

maandag 1 september 2014 – LTO Noord maakt zich zorgen over het maaibeleid van Rijkswaterstaat in Noord-Nederland. De gezondheid van vee kan er direct door in het geding komen vanwege ...
Kort nieuws

Glastuinders praten over waterkwaliteit

maandag 1 september 2014 – Glastuinders, toeleveranciers en deskundigen gaan met elkaar in gesprek over de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van duurzaam watergebruik. ...
Nieuws

Mest uitrijden met twee weken verlengd

vrijdag 29 augustus 2014 – Het uitrijden van mest is vanwege het natte weer met twee weken verlengd, meldt EZ.
Nieuws

Voorwaarden meldingen RVO loket bekend

woensdag 27 augustus 2014 – Het RVO-loket voor meldingen van het uit de markt nemen van producten is open. Tot gisteren waren er 42 aanmeldingen. Vanaf vandaag zijn de voorwaarden en ...
Nieuws

Onderzoek naar gezinsbedrijven van start

dinsdag 26 augustus 2014 – Op initiatief van LTO Noord commissie Vrouw & Bedrijf is een onderzoek gestart naar de veranderende rol van de gezinsleden in het agrarische ...
Kort nieuws

Roel Robbertsen voorzitter SecureFeed

dinsdag 26 augustus 2014 – Oud-commissaris van de koning Roel Robbertsen is benoemd tot onafhankelijk voorzitter van SecureFeed.
Kort nieuws

LTO: forse beperking metam natrium

maandag 25 augustus 2014 – De beperkende voorwaarden die het Ctgb vaststelt voor het gebruik van metam natrium zorgen voor veel praktische belemmeringen, constateert LTO-bestuurder Joris ...
Nieuws

Verzoek om verlenging uitrijperiode dierlijke mest

maandag 25 augustus 2014 – LTO heeft Dijksma (EZ) verzocht om de uitrijperiode voor dierlijke mest op zand, klei en löss voor gras- en bouwland met twee weken te verlengen. ...
1
2
3
4
Naar boven