Nieuws

Persberichten

LTO vraagt ruimte en stimulansen om duurzamer te werken tegen betere prijzen

donderdag 22 september 2016 – Het kabinet gaat voorbij aan de economische situatie op veel boerenbedrijven. Een substantieel aantal bedrijven in de land- en tuinbouw zit in een economische ...
Kort nieuws

Boer en consument moeten kunnen blijven kiezen

dinsdag 20 september 2016 – LTO Nederland vindt de overname van Monsanto door Bayer onwenselijk en zet zich in om de mogelijk dominante positie van deze fusie verder te onderzoeken. ,,Één ...
Persberichten

Nu tijd om in boeren en tuinders te investeren

dinsdag 20 september 2016 – ,,Het kabinet gaat in de begroting voorbij aan de economische situatie op een groot deel van het platteland. Boeren en tuinders blijven geweldig knokken om het ...
Persberichten

Begroting legt goed fundament voor nieuwe investeringen

dinsdag 20 september 2016 – Het kabinet heeft op Prinsjesdag een nette begroting voor 2017 gepresenteerd. Het maakt een paar duidelijke keuzes, zoals extra inzet op justitie, veiligheid, ...
Kort nieuws

Fosfaatrechten hebben vooralsnog geen effect op varkenshouderij

vrijdag 16 september 2016 – Het wetsvoorstel fosfaatrechten dat vorige week door staatssecretaris Martijn van Dam naar de Tweede Kamer is gestuurd, zorgt op korte termijn niet voor ...
Persberichten

Ruud Paauwe nieuwe directeur LTO Glaskracht Nederland

woensdag 14 september 2016 – Ruud Paauwe (49) wordt met ingang van 1 november a.s. de nieuwe directeur van LTO Glaskracht Nederland. Hij volgt Dirk Hogervorst op, die sinds 1 april jl. ...
Persberichten

Wet fosfaatrechten Ingrijpend, maar wel noodzakelijk

donderdag 8 september 2016 – Staatssecretaris Martijn van Dam van het ministerie van Economische Zaken (EZ) heeft vandaag in een brief aan de Tweede Kamer de invulling van het ...
Kort nieuws

LTO wil nieuw ministerie van Voedsel, Natuur en Platteland

donderdag 8 september 2016 – LTO Nederland wil dat na de verkiezingen een nieuw Ministerie van Voedsel, Natuur en Platteland wordt gevormd. ,,De maatschappelijke functies van boeren en ...
1
2
3
4
Naar boven