Nieuws

Nieuws

Toelichting LTO aanpak fosfaatproblematiek

woensdag 7 december 2016 – Dinsdag heeft de Tweede Kamer ingestemd met de fosfaatwet en de wet grondgebonden groei melkveehouderij. LTO Nederland heeft zich ingezet om voor de ...
Nieuws

Tweede uitbraak vogelgriep Biddinghuizen

donderdag 1 december 2016 – Vanmiddag heeft het ministerie van EZ gemeld dat in Biddinghuizen (gemeente Dronten) vandaag op een tweede vleeseendenbedrijf vogelgriep (H5) is vastgesteld. ...
Persberichten

LTO Nederland, Greenport Holland, BO Akkerbouw: ‘Van Dam los onze knelpunten op’

woensdag 30 november 2016 – LTO Nederland, Greenport Holland en Branche Organisatie (BO) Akkerbouw eisen in een brandbrief van staatssecretaris Martijn van Dam (EZ) om elf knelpunten in ...
Kort nieuws

Joris Baecke vicevoorzitter ZLTO

dinsdag 29 november 2016 – Unaniem heeft het ZLTO bestuur Joris Baecke (38) gekozen als vicevoorzitter. Baecke volgt daarmee Toon van Hoof op die 22 november tijdens de Algemene ...
Persberichten

Vogelgriep 27 november 2016:uiteenzetting vragen en maatregelen

zondag 27 november 2016 – Zaterdag 26 november 2016 is vastgesteld dat de vogelgriep bij een vleeseendenbedrijf in Biddinghuizen een zeer besmettelijke variant (H5) is. Vogelgriep is ...
Persberichten

Vogelgriep vastgesteld in Biddinghuizen

zaterdag 26 november 2016 – Het Ministerie van Economische Zaken heeft vanmiddag bevestigd dat op een vleeseendenbedrijf in Biddinghuizen vogelgriep is vastgesteld. Bekend is dat het hier ...
Persberichten

Landelijke Landbouwnormen 2016 voor de 25e keer vastgesteld

vrijdag 25 november 2016 – Een uniek moment. Vandaag hebben vertegenwoordigers van LTO Nederland, VLB, Belastingdienst en het Ministerie van Financiën de voor de 25e keer de Landelijke ...
Persberichten

Cao open teelten algemeen verbindend verklaard; ketenbepaling nog niet

woensdag 23 november 2016 – Minister Asscher van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de cao open teelten met een looptijd van 1 juli 2015 t/m 31 maart 2017 algemeen ...
1
2
3
4
Naar boven